grålistning

(greylisting) – metod som används i spamfilter: e‑postservern avvisar all inkommande e‑post från obekanta avsändare vid första tillfället. Avsändarna får meddelandet ”försök igen senare”. Vid andra försöket släpps meddelandet igenom. De flesta spammare använder enkla e‑postprogram som inte försöker en andra gång, så det blir inget andra försök. En nackdel med grålistning är att det fördröjer inkommande e‑post, eftersom e‑postservern måste vänta på omsändningen. – Läs mer på greylisting.org.

[spam]