virusdefinition

beskrivning av datavirus i en form som hjälper antivirusprogram att upptäcka virus. Leverantörerna av antivirusprogram tillhandahåller nya virusdefinitioner hela tiden. Antivirusprogrammen kan ställas in så att de hämtar dem automatiskt. Ett antivirusprogram blir snart värdelöst om man inte laddar ned nya virusdefinitioner ofta, helst dagligen.