karantän

  1. – i spamfilter: mapp där spam­filtret sparar misstänkt spam för att mottagaren ska kunna kolla dem och rädda med­de­lan­den som inte är spam, men som spam­filtret har klassi­f­icerat fel. E‑post som har lagts i karan­tän brukar raderas automatiskt efter ett bestämt antal dagar om mottagaren inte flyttar dem därifrån;
  2. – i it-säkerhet: utrymme för isolering av filer som miss­­tänks innehålla data­­virus eller andra skadeprogram. De miss­­tänkta filerna raderas inte, men så länge de finns i karantän kan man inte öppna dem eller exe­kvera dem. Karan­tänen brukar vara kopplad till en tjänst från ett företag som tillhandahåller virusskydd. En kopia av den misstänkta filen skickas automatiskt till företaget för analys. Om man hittar något skad­ligt oskadliggörs filen och informationen används för att uppdatera virusdefinitioner; annars släpps filen ur karan­tänen.

– Ordet: Från itali­enska quarantena – fyrtio dagar – den tid som besättningen och rese­nä­rerna på ett fartyg i hamn måste stanna ombord innan de fick gå i land under tider då epide­mier härjade. På engelska: quarantine.

[skydd] [spamfilter] [ändrad 19 april 2020]