Instagram

tjänst på nätet för män som skickar bilder på sina penisar till kvinnor. Kvinnor som vägrar att ta emot penisbilderna blir avstängda från Insta­gram. Se denna artikel i Svenska Dagbladet. – Bilder som läggs ut på Insta­gram kan sedan spridas i sociala medier som Facebook, Twitter, Flickr och Tumblr. Instagram lanserades i oktober 2010. – Se instagram.com. – Läs också om Insta­grammålet.