bae

i nätspråk: before anyone elsebakronym för bae, som troligen från början är afrikanskt‑amerikanskt talspråk för baby, babe – alltså älskling, partner. Baeless betyder singel. – Ordet är känt sedan 2010‑talet.

[nät- och sms-språk] [25 februari 2023]