Reddit

en webbplats med nyheter som rankas av besökarna. Reddit marknadsför sig som ”internets för­sta­sida”. Re­gi­stre­rade an­vänd­are kan bidra med nyheter i form av länkar eller text. Bidragen presenteras i en enkel lista. Andra registrerade användare kan sedan värdera nyheten genom att klicka på ”upp” eller ”ner”. Nyheten flyttas upp och ner i listan beroende på klicken. Me­toden för att skaffa och värdera nyheter kallas ibland för sociala nyheter. – Reddit har forum för speciella ämnen och intressen. De kallas för subreddits. – Reddit grund­ades 2005, köptes 2006 av för­laget Condé Nast och övergick 2011 till Condé Nasts moderbolag, Advance Publi­cations. Sedan 2012 är det ett fristående företag med Advance Pub­li­ca­tions som största enskilda aktieägare. – Se reddit.com.

[sociala medier] [ändrad 15 augusti 2017]