N/A

not available (ej tillgänglig) eller not applicable (ej tillämplig). Kan på svenska ersättas med ET. – Som förifyllt svarsalternativ kan man också ha –––.

[förkortningar på N] [ändrad 17 maj 2021]