hämta

(fetch) – grundläggande operation i körning av datorprogram: hämta nästa instruktion från arbetsminnet. – Man talar i programkörning om hämtcykeln: 

  • – hämta nästa instruktion från minnet;
  • – läs och tolka den (fastställ vilka operationer den föreskriver) och:
  • – verkställ.

– Gå sedan vidare till nästa instruktion. – Hämtcykeln heter på engelska fetch cycle eller fetch-decode-execute cycle.

[programkörning] [6 maj 2018]

händelsehanterare

(event handler) – programkod som utlöser en funktion som svar på en bestämd händelse; som händelse räknas här ofta, men inte alltid, något som användaren gör. Grafiska användargränssnitt förutsätter händelsehanterare. Varje rörelse med musen (eller motsvarande) och varje inmatning av text på en webbsida eller i annat interaktivt program är en händelse i denna betydelse. Händelser kan också vara något som programmet rapporterar direkt till händelsehanteraren. – Händelsehanterare används bland annat i webbprogrammering, i utvecklingsplattformar för vanliga applikationer och i skriptspråk.

[programmering] [22 januari 2018]

avföra

(retire) – i programkörning: en instruktion avförs från processorn när den har exekverats och resultaten har gjorts tillgängliga för systemet. Instruktionen tas alltså bort från processorns register. (Den finns kvar i programmet och kan matas in igen.) Instruktioner behöver inte exekveras i exakt den ordning som de står i programmet, men de måste avföras i den ordningen. 

[programkörning] [5 januari 2018]

tidsfördelning

(scheduling) – fördelning av hur en resurs i ett it-system ska användas av andra delar av systemet. Processorn är ett välkänt exempel: den används av flera processer som är igång samtidigt, men bara en process åt gången kan skicka instruktioner till processorn. Syftet med tidsfördelning är att se till att processorns kapacitet används på det mest effektiva sättet. Man vill inte att en process ska lägga beslag på processorn för eget bruk och där­med hindra de andra processerna. Man vill inte heller att någon process alltid ska stå sist i kön och aldrig får tillgång till processorn (vilket kan blockera programkörning), och man vill inte ge någon process mer pro­ces­sor­tid än den behöver. Idealet är att ingen process behöver vänta på processorn och att processorn inte behöver vänta på processerna. – Mot­svar­ande kan tillämpas på nätverk, arbetsminne och datalagring. – Tids­för­del­ning kallas på svenska också för schemaläggning och skedulering.

[programkörning] [ändrad 24 juni 2017]

avbrottsbegäran

instruktion till processor att en pågående bearbetning ska avbrytas och ett så kallat avbrott (interrupt) exekveras. – Det är datorns hårdvara eller ansluten ut­rust­ning som begär avbrottet. Det brukar gälla något enkelt och kort­var­igt, som att ta emot tangenttryckningar eller att kolla vad klockan är. När avbrottet har verkställts återgår processorn till det som den gjorde före avbrottet. – På engelska: interrupt request, förkortat IRQ.

[programkörning] [ändrad 22 november 2017]