fail

  1. – instruktion i DOS vid fel: med­dela felet till det program som det uppstod i. Om pro­grammet kan hantera felet fortsätter programkörningen, annars avbryts den. – Fail var ett av de klassiska fyra alternativen Abort, retry, ignore, fail?;
  2. – misslyckande, fiasko – kort för failure, ofta skrivet FAIL – vanlig jargong i slutet av 00-talet och senare som uttryck för skadeglädje. Man ropar Fail! högt när någon miss­lyckas. Används också om slående dumheter och självmotsägelser. Ett riktigt mag­plask kallas för epic fail (se epic). Motsatsen till fail är win. – Se artikel i New York Times. – Fail var 2013 årets näst vanligaste ord på inter­net enligt Global language monitor. – Fail, F, är också i USA betyget Under­känd (liksom F i Sverige). – Jäm­för med LULZ;
  3. – allmän betydelse: tekniskt fel.

[fel] [jargong] [programkörning] [ändrad 15 september 2018]

process

  1. – i datorer: ett program eller del av ett program som körs i datorns processor. Varje aktivt program motsvaras av en eller flera processer. Dessutom är alltid flera processer igång som körs av operativsystemet. – I Windows kan man se vilka processer som är igång genom att trycka på ctrl‑alt‑delete. – I själva verket kan bara en process åt gången behandlas i processorn (såvida datorn inte har flera processorer eller en processor med flera kärnor). Operativsystemet ser till att det sker en växling mellan processerna (se multikörning) många gånger per sekund. Process i denna betydelse kallas på engelska också för task – uppdrag;
  2. – i systemutveckling: plan för hur man steg för steg bygger (realiserar) ett system i enlighet med en modell. Modeller i sin tur utvecklas med metoder. – Numera drar man inte en skarp gräns mellan metod och process – ofta används termen metod om båda. Det anses i praktiken inte möjligt att göra en detaljerad modell på förhand och att sedan realisera den utan ändringar;
  3. – affärsprocess – beskrivning hur man steg för steg utför något i ett företag tills man har fullföljt det hela. På engelska business process.

[företag och ekonomi] [programkörning] [systemutveckling] [ändrad 7 september 2018]

demon

(engelska daemon eller demon) – inom it: program som aktiveras automatiskt för att utföra vissa arbetsuppgifter. Programmet aktiveras alltså inte av användaren. Man brukar skilja mellan två typer:

  1. – program (processer) som omärkligt är igång hela tiden, och som hanterar rutin­mässiga arbetsuppgifter, normalt utan att an­vändaren märker något;
  2. – program som aktiveras under vissa för­ut­sättningar och som då gör något som an­vändaren märker, till exempel visar hjälp­texter.

– Det förekommer att man på engelska skiljer mellan daemon och demon i dessa två be­tydelser, men ofta blandas orden ihop. Daemon är vanligast, delvis därför att en daemon (på svenska stavat daimon) är en väl­villig hjälpande ande, medan en demon (på svenska också demon) är en ond ande. – Se också vad Data­term­gruppen skriver (länk) och se Wiki­pedia.

[mjukvara] [programkörning] [språktips] [ändrad 7 maj 2012]

Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot Android Runtime, ART (länk). – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, skrivna i Java, till bytekod som Android kunde köra. Normalt körs Java­program i Oracles Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upphovsrätten till JVM. Den tvisten pågick fortfarande i augusti 2020.  – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webbsidor (inaktuellt).

[nerlagt] [programkörning] [ändrad 30 november 2020]