avbrottsbegäran

instruktion till processor att en pågående bearbetning ska avbrytas och ett så kallat avbrott (interrupt) exekveras. Det är datorns hårdvara eller ansluten ut­rust­ning som begär avbrottet. Det brukar gälla något enkelt och kort­var­igt, som att ta emot tangenttryckningar eller att kolla vad klockan är. När avbrottet har verkställts återgår processorn till det som den gjorde före avbrottet. – På engelska: interrupt request, förkortat irq.