tidsfördelning

(scheduling) – fördelning av hur en resurs i ett it-system ska användas av andra delar av systemet. Processorn är ett välkänt exempel: den används av flera processer som är igång samtidigt, men bara en process åt gången kan skicka instruktioner till processorn. Syftet med tidsfördelning är att se till att processorns kapacitet används på det mest effektiva sättet. Man vill inte att en process ska lägga beslag på processorn för eget bruk och där­med hindra de andra processerna. Man vill inte heller att någon process alltid ska stå sist i kön och aldrig får tillgång till processorn (vilket kan blockera programkörning), och man vill inte ge någon process mer pro­ces­sor­tid än den behöver. Idealet är att ingen process behöver vänta på processorn och att processorn inte behöver vänta på processerna. – Mot­svar­ande kan tillämpas på nätverk, arbetsminne och datalagring. – Tids­för­del­ning kallas på svenska också för schemaläggning och skedulering.

[programkörning] [ändrad 24 juni 2017]