avföra

(retire) – i programkörning: en instruktion avförs från processorn när den har exekverats och resultaten har gjorts tillgängliga för systemet. Instruktionen tas alltså bort från processorns register. (Den finns kvar i programmet och kan matas in igen.) Instruktioner behöver inte exekveras i exakt den ordning som de står i programmet, men de måste avföras i den ordningen. 

[programkörning] [5 januari 2018]