händelsehanterare

(event handler) – programkod som utlöser en funktion som svar på en bestämd händelse; som händelse räknas här ofta, men inte alltid, något som användaren gör. Grafiska användargränssnitt förutsätter händelsehanterare. Varje rörelse med musen (eller motsvarande) och varje inmatning av text på en webbsida eller i annat interaktivt program är en händelse i denna betydelse. Händelser kan också vara något som programmet rapporterar direkt till händelsehanteraren. – Händelsehanterare används bland annat i webbprogrammering, i utvecklingsplattformar för vanliga applikationer och i skriptspråk.

[programmering] [22 januari 2018]