spekulativ exekvering

(speculative execution) – det att vissa processorer förutser och exekverar instruktioner i förväg, alltså innan de har matats in av operativsystemet. Det är ett sätt att spara tid. Processorn räknar ut vad som är den mest sannolika kommande instruktionen och utför den; resultatet sparas till det ska användas. Flera instruktioner i rad kan också utföras på spekulation. Om det visar sig att förutsägelsen var fel, och att det var en annan instruktion som skulle exekveras kastas resultatet av den spekulativa exekveringen. – Spekulativ exekvering höjer effektiviteten i synnerhet i processorer med flera kärnor och i flerprocessorsystem. Processorn är nämligen sällan fullt upptagen hela tiden, utan kan utföra spekulativ exekvering när den annars skulle vara sysslolös. Det räcker med bråkdelar av millisekunder. – Jämför med predikation. – 2017 blev det känt att en sårbarhet i Intels, AMD:s och Arms processorer (det vill säga praktiskt taget alla som används i persondatorer) gör att spekulativ exekvering kan användas för attacker – se Spectre.

[processorer] [sårbarheterer][ändrad 16 maj 2018]

Dagens ord: 2018-01-19