kontinuitetsplanering

planering och åt­gärder för att en organisation ska kunna fort­sätta verksamheten efter brand, naturkatastrof eller attentat. Inte minst att it‑driften ska fort­sätta som tidigare, helst utan avbrott. Kontinuitetsplanering kan ses som mer lång­siktigt än katastrof­beredskap. – På engelska: business continuity, förkortat BC.

[företag och ekonomi] [it-säkerhet] [ändrad 4 oktober 2018]

moralisk risk

den höjda risk som uppstår genom att den som har skyddat sig mot skada (genom försäkring eller med fysiskt skydd mot kroppsskada) blir mindre försiktig. Den som har installerat virusskydd på sin dator blir sedan kanske mindre nogräknad med vad hon laddar ner från internet. – På engelska: moral hazard. – Man talar också om riskhomeostas, på engelska risk homeostasis, vilket är ett påstått beteende där människor strävar efter att hålla risknivån konstant: om de får skydd mot skador och olyckor tar de större risker.

[it-säkerhet] [psykologi] [ändrad 1 juli 2020]