risk

i it-säkerhet: hotbilden vägd mot den eventuella skade­kostnaden. – Ordet används i dagligt tal ofta enbart i be­tydelsen sårbarhet eller hot, utan hänsyn till skade­kostnaden, och ibland i betydelsen skade­kostnad utan hänsyn till hot­bilden, så det lönar sig att precisera vad man menar. – Se också risk­analys.

[it-säkerhet] [ändrad 16 maj 2018]