katastrofberedskap

förebyggande åtgärder för att en organisation ska kunna återuppta verksam­heten, i synnerhet it‑driften, så snart som möjligt efter brand, jordbävning eller annan öde­läggande händelse. Katastrof­bered­skap kan omfatta allt från backup (i andra lokaler) till extra it‑system och extra arbetsplatser (se cold site) eller beredskap för att låta anställda jobba hemifrån. Katastrofberedskap är mer omfattande än enbart backup. Det finns företag som erbjuder haveriberedskap som en tjänst. (Även: haveriberedskap: många anser att ordet katastrof ska reserveras för händelser där människor dör.) – På engelska: disaster recovery, förkortat DR. – Se också kontinuitets­planering.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 13 juni 2020]