incident

säkerhetsincident – ett hot, en störning eller ett tekniskt fel som bedöms som mindre allvarligt. – Med att det är mindre allvarligt menas att det inte ger bestående skador – företaget kan hantera hotet utan att avbryta all verksamhet. Mindre allvarliga händelser än incidenter kallas helt enkelt för händelser och de allvarligaste kallas för katastrofer.

[it-säkerhet] [ändrad 18 februari 2018]