cold site

kall hall, passiv reservanläggning – i kata­strof­­bered­­skap: en fullt utrustad lokal med it‑system, men där program och data inte nödvän­digt­vis är aktuella och färdiga att använda. Lokalen ska vara åtskild från det ordinarie it-sys­temet. – De­fi­ni­tionen kan variera: ibland används termen cold site i samma betydelse som warm site, en reserv­­an­lägg­ning som kan tas i bruk snabbt, men inte omedelbart. En hot site, däremot, speglar det ordinarie systemet kon­ti­nu­er­ligt, och kan därför tas i bruk omedel­bart. – Site betyder här plats, lokal – det har inget direkt med web site att göra.

[driftsäkerhet] [ändrad 19 november 2018]