kontinuitetsplanering

planering och åt­gärder för att en organisation ska kunna fort­sätta verksamheten efter brand, naturkatastrof eller attentat. Inte minst att it‑driften ska fort­sätta som tidigare, helst utan avbrott. Kontinuitetsplanering kan ses som mer lång­siktigt än katastrof­beredskap. – På engelska: business continuity, förkortat BC.

[företag och ekonomi] [it-säkerhet] [ändrad 4 oktober 2018]