händelse

  1. event – vid programkörning: en definierad händelse som programmet ska hantera på ett visst sätt. Händelsen kan vara något som uppstår inom ramen för programkörningen eller något som kommer utifrån (till exempel något som användaren gör);
  2. – inom riskhantering står ordet händelse (event) oftast endast för en viss typ av händelser, nämligen sådana som uppmärksammas av säkerhetssystemet eller av en person, men som i sig bedöms som betydelselösa eller föga allvarliga. Händelser i denna betydelse noteras, men föranleder ingen åtgärd. Mer allvarliga händelser kallas för incidenter eller katastrofer. (Händelse är också den överordnade termen.)

[riskbedömning] [riskhantering] [ändrad 13 april 2021]