moralisk risk

den höjda risk som uppstår genom att den som har skyddat sig mot skada (genom försäkring eller med fysiskt skydd mot kroppsskada) blir mindre försiktig. Den som har installerat virusskydd på sin dator blir sedan kanske mindre nogräknad med vad hon laddar ner från internet. – På engelska: moral hazard. – Man talar också om riskhomeostas, på engelska risk homeostasis, vilket är ett påstått beteende där människor strävar efter att hålla risknivån konstant: om de får skydd mot skador och olyckor tar de större risker.

[it-säkerhet] [psykologi] [ändrad 1 juli 2020]