cyberförsäkring

försäkring av it-system. – Cyberförsäkringar brukar omfatta sådant som:

  • – hjälp vid driftsavbrott;
  • – hjälp vid attacker;
  • – hjälp med återställning efter driftsavbrott;
  • – ekonomisk ersättning vid avbrott i verksamheten;
  • – juridisk hjälp vid beskyllning om spridande av skadeprogram;
  • – juridisk hjälp vid beskyllning av missbruk av personuppgifter.

– På engelska: cyber insurance. – Läs också om silent cyber (indirekt cyberskada).

[försäkringar] [3 oktober 2022]

silent cyber

silent cyber risk – indirekt cyberrisk, dold cyberrisk – om cyberförsäkringar: skada som orsakas av it-system, men som inte drabbar själva it-systemet. – Till exempel om ett fel eller angrepp på it-systemet i en fastighet leder till brand eller vattenskada. Då är frågan vilken försäkring som gäller, eftersom en cyberförsäkring normalt bara gäller kostnader relaterade till it-systemet och data.

[försäkringar] [3 oktober 2022]

skyddsklass

nivå av skydd mot inbrott i lokaler. – Det finns tre skyddsklasser, fastställda av Stöldskyddsföreningen, SSF (stoldskyddsforeningen.se), i standarden SSF 200. Försäkringsbolag ställer ofta krav på att lokaler ska uppfylla villkoren i en bestämd skyddsklass. När det gäller datorcenter krävs vanligen den högsta nivån, skyddsklass 3. – En lathund för de tre skyddsklasserna finns på Kammarkollegiets webbsidor.

[försäkringar] [it-säkerhet] [standarder] [12 mars 2021]

moralisk risk

höjt risktagande efter att man har skaffat skydd. – Skyddet kan vara en försäkring, brandlarm, inbrottslarm eller fysiskt skydd mot kroppsskada. Den som har installerat virusskydd på sin dator blir sedan kanske mindre nogräknad med vad hon laddar ner från internet. – På engelska: moral hazard. – Man talar också om riskhomeostas, på engelska risk homeostasis, vilket är ett påstått beteende där människor strävar efter att hålla risknivån konstant: om de får skydd mot skador och olyckor tar de större risker.

[försäkringar] [it-säkerhet] [psykologi] [ändrad 3 oktober 2022]

HIPAA

Health insurance portability and accountability act – amerikansk lag från 1996 om sjukförsäkringar. – HIPAA innehåller bland annat föreskrifter om skydd av patientjournaler och andra personuppgifter samt om de försäkrades rätt att ta del av uppgifter som gäller dem själva. Många äldre it‑system i USA måste anpassas till HIPAA, och nyare system levereras ofta förberedda för HIPAA. – Läs mer på US department of health and human services webb­plats (länk).

[förkortningar på H] [försäkringar] [hälsa] [juridiska lagar] [personlig integritet] [ändrad 10 januari 2019]