siffertangentbord

(eller numeriskt tangentbord, på engelska numeric keyboard) – särskild knappsats på större tangentbord, avsedd för inmatning av siffror och matematiska tecken. – Siffertangentbord finns till höger om bokstavstangenterna. Det är ett behändigare alternativ till raden med siffror överst på tangentbordet när man ska mata in många siffror. Siffertangentbord brukar också kunna användas för att flytta pekaren på bildskärmen – se numeriskt lås. – Mindre tangentbord saknar särskilt siffertangentbord, men det finns separata siffer­tan­gent­bord som kan anslutas. En del tangentbord låter vissa bokstavstangenter i kombination med en funktionstangent göra extra tjänst som siffertangentbord.

[tangentbord] [ändrad 28 april 2023]

numeriskt lås

(numeric lock, ofta skrivet Num Lock) – låstangentsiffertangentbord. Det används för att växla mellan att använda siffertangentbordet för in­mat­ning av siffror och att använda det för att flytta pekaren eller markören (upp, ner, höger, vänster med mera). – Numeriskt lås infördes på tangentbordet för IBM PC. Tangent­bordet hade då inga speciella tangenter för att flytta markören (mus användes bara undantagsvis), utan siffertangentbordet fick användas även för det, och då behövdes en låstangent för att växla mellan sifferinmatning och navigering. Numera är det numeriska låset rätt onödigt, eftersom de flesta an­vänd­are använder musen, inte siffertangentbordet, för att navigera på bildskärmen.

[tangentbord] [ändrad 16 oktober 2019]

Sonder

Sonder Design – ett australiskt företag som utvecklar ett omställbart tangentbord, som visades upp 2015. Tecknen på tangenterna visas med så kallad e‑ink, vilket innebär att tecknen kan bytas ut med en knapptryckning. Man kan alltså få samma tangentbord att visa teckenuppsättningen för för svenska, ryska, thai… – eller för emoji. Sonder Keyboard blir alltså flexibelt som ett virtuellt tangentbord. Man kan också få tangenterna att byta färg. – I oktober 2016 spreds rykten om att Apple skulle köpa Sonder, vilket inte tycks ha hänt. Tangentbordet fanns då fortfarande inte för försäljning. – Se sonderdesign.com.

[företag] [tangentbord] [ändrad 30 mars 2021]