numeriskt lås

(numeric lock, ofta skrivet Num Lock) – låstangentsiffertangentbord. Det används för att växla mellan att använda siffertangentbordet för in­mat­ning av siffror och att använda det för att flytta pekaren eller markören (upp, ner, höger, vänster med mera). – Numeriskt lås infördes på tangentbordet för IBM PC. Tangent­bordet hade då inga speciella tangenter för att flytta markören (mus användes bara undantagsvis), utan siffertangentbordet fick användas även för det, och då behövdes en låstangent för att växla mellan sifferinmatning och navigering. Numera är det numeriska låset rätt onödigt, eftersom de flesta an­vänd­are använder musen, inte siffertangentbordet, för att navigera på bildskärmen.

[tangentbord] [ändrad 16 oktober 2019]

Sonder

Sonder Design – australiskt företag som utvecklar ett omställbart tan­gent­bord. Tecknen på tangenterna visas med så kallad e‑ink, vilket innebär att tecknen kan bytas ut med en knapptryckning. Man kan alltså få samma tangentbord att visa teckenuppsättningen för för svenska, ryska, thai… – eller för emoji. Sonder Keyboard blir alltså flexibelt som ett virtuellt tangentbord. Man kan också få tangenterna att byta färg. – I oktober 2016 spreds rykten om att Apple skulle köpa Sonder. Tangentbordet fanns då fortfarande inte för försäljning. – Se sonderdesign.com.

[företag] [tangentbord] [ändrad 2 november 2017]

på tangentbord: tecken för skift.

cmd

cmd-tangenten, kommandotangenten, cmd key, command key – tangent som finns på tangentbord för Mac­intosh. Den används i kombination med andra tecken på tangentbordet för att ge instruktioner (kort­kommandon) till datorn. – Macar brukar ha två kommandotangenter, en på varje sida av mellan­slags­tangenten. De är markerade med texten cmd och tecknet , ibland med äpplet (). – De vanliga in­struk­tion­erna ⌘‑X, ⌘‑C, ⌘‑V och så vidare motsvarar ctrl‑X, ctrl‑C och ctrl‑V och så vidare i Windows. – Cmd-tangenten fanns redan på datorn Apple II med början 1979, men tecknet kom 1984 med den första Macen. – Cmd-tangentens funktion är (förutom när det gäller ⌘‑X med flera) besläktad med den som Windows-tangenten har på tangentbord för Windows. Tangenter av detta slag kallas ibland för meta-tangenter.

”Place of interest”, ”fornminne” – specialtangent som har funnits på Mac­intosh från början. Tangenten kallas för command key, kommando­tangent. På samma tangent finns vanligtvis också förkortningen Cmd och ibland också ett äpple (). – Det var formgivaren Susan Kare som valde tecknet efter att ha sett den nordiska symbolen för fornminne. Det officiella engelska namnet på tecknet är place of interest.

[tecken]

SilentKeys

ett tangentbord som ger möjlighet till hemlig och anonym kom­mu­ni­ka­tion. Tillverkas troligen inte längre (april 2019). SilentKeys kan anslutas till vilken dator som helst och användas som ett vanligt tangentbord. Men det har också två special­funk­tioner:

  • – Man kan starta webbläsaren Satya som kommunicerar med webbservrar genom nätverket Tor. Det innebär att det är praktiskt taget omöjligt för någon som avläser internetkommunikationen att avgöra vilka webbsidor man besöker;
  • – Man kan starta operativsystemet Satya, som körs enbart i datorns arbetsminne. Det innebär att det inte finns några spår i datorn av vad man har gjort efter att man har stängt av operativsystemet. (Satya är ett utförande av Linux, närmast baserat på Tails.)

– Både webbläsaren och Satya är inbyggda i tangentbordet. – Silentkeys har utvecklats av det franska företaget Preevio (länk) (nere i mars 2019, arkiverad webbsida) och finansierades sommaren 2016 genom insamling på Kickstarter (länk).

[personlig integritet] [tangentbord] [ändrad 9 april 2019]