skiftlås

på skriv­maskiner: en tangent som låser alla tecken i skift­läge: alla bokstäver skrivs som versaler (stora bok­stäver), och siffer­tangent­erna ger inte siffror utan !, ”, # och så vidare. Skift­låset är aktivt tills man stänger av det. – På engelska: shift lock. – På datorer mot­svaras skiftlås av versal­lås, som inte fungerar riktigt likadant. Versal­låset på­verkar nämligen bara bokstavstangent­erna. Det gör inget om man kallar da­tor­ernas versal­lås för skift­lås, men det är alltså inte riktigt samma funk­tion.

[tangentbord] [ändrad 14 oktober 2018]