markör

(cursor) – i äldre datortyper utan mus: tecken på bildskärm som visar var nästa tecken (eller annan inmatning) hamnar. Ofta en blinkande eller fast fyrkant. Om den fanns på ett tecken visades tecknet negativt. – Datorer med mus och grafiskt användargränssnitt har pekare och insättningspunkt (insertion point) i stället för markör. Markör motsvarar närmast insättningspunkt.

[användargränssnitt] [ändrad 18 februari 2018]