markör

(cursor) – i äldre datortyper utan mus: tecken på bildskärm som visar var nästa tecken (eller annan inmatning) hamnar. Ofta en blinkande eller fast fyrkant. Om markören fanns på ett tecken visades tecknet med omvända färger. – Datorer med mus och grafiskt användargränssnitt har pekare och insättningspunkt (insertion point) i stället för markör. Markör motsvarar närmast insättningspunkt.

[användargränssnitt] [ändrad 16 oktober 2019]