inmatning

(entering, inputting) – handling eller automatisk process som ger datorn data (indata eller input) för beräkningar, visning eller uppspelning. Indata är datamängden som matas in, inmatningen är processen.