numeriskt lås

(numeric lock, ofta skrivet Num Lock) – låstangent på siffertangentbord. Det används för att växla mellan att använda siffertangentbordet för in­mat­ning av siffror och att använda det för att flytta mark­ören (upp, ner, höger, vänster med mera). –N umeriskt lås infördes på tangentbordet för IBM PC. Tan­gent­bordet hade inga speciella tangenter för att flytta markören (mus användes då bara undantagsvis), utan siffertangentbordet fick användas även för det, och då behövdes en låstangent för att växla mellan sifferinmatning och navigering. Numera är det numeriska låset rätt onödigt, eftersom de flesta an­vänd­are använder musen, inte siffer­tan­gent­bordet, för att navigera på bildskärmen.

[tangentbord] [11 juni 2017]