numeriskt lås

(numeric lock, ofta skrivet Num Lock) – låstangentsiffertangentbord. Det används för att växla mellan att använda siffertangentbordet för in­mat­ning av siffror och att använda det för att flytta pekaren eller markören (upp, ner, höger, vänster med mera). – Numeriskt lås infördes på tangentbordet för IBM PC. Tangent­bordet hade då inga speciella tangenter för att flytta markören (mus användes bara undantagsvis), utan siffertangentbordet fick användas även för det, och då behövdes en låstangent för att växla mellan sifferinmatning och navigering. Numera är det numeriska låset rätt onödigt, eftersom de flesta an­vänd­are använder musen, inte siffertangentbordet, för att navigera på bildskärmen.

[tangentbord] [ändrad 16 oktober 2019]