skifttangent

(shift key) – den tangent som aktiverar skift­läge för det tecken som skrivs direkt efter att skift­tangenten har tryckts ner. Bok­stäver skrivs då som versaler, och i stället för 1, 2, 3, 4… blir det !, ”, #, € … Skift­tangenten på­verkar bara ett tecken i taget. Den finns längst till vänster på samma rad som Z, oftast också nertill till höger. – Läs också om dödtangent, versal­lås och skift­lås. – På datorer brukar det finnas flera skiftlägen som aktiveras med olika tangentkombinationer, ofta med Ctrl. – Låstangenter är skift­tan­genter som låser ett skiftläge eller annat läge tills låstangenten trycks ner igen.

[tangentbord] [ändrad 11 juni 2017]