skifttangent

  1. – den tangent som aktiverar skift­läge för det tecken som skrivs direkt efter att skift­tangenten har tryckts ner. – Skifttangenten gör att bokstäver skrivs som versaler, och i stället för 1, 2, 3, 4… blir det på svenskt tangentbord !, ”, #, €… – Skifttangenten finns längst till vänster på samma rad som Z. Dessutom brukar det finnas en längst till höger på samma rad. – Skifttangenten påverkar bara ett tecken i taget. Skiftlåset, däremot, som brukar finnas ovanför den vänstra skifttangenten, låser skiftläget tills man trycker på skiftlåset igen. På datorer brukar skiftlåset vara ett versallås, det vill säga att den låser enbart bokstavstangenterna i versalläge. – På engelska: shift key respektive shift lock och caps lock;
  2.   – beteckning på andra tangenter som aktiverar tecken eller funktioner som inte visas på tangentbordet. På datorer brukar det finnas flera skiftlägen som aktiveras med olika tangentkombinationer, ofta med ctrl.
  3. – läs också om dödtangent och låstangent.

[tangentbord] [ändrad 2 oktober 2021]