personal computer

  1. – se persondator;
  2. Personal computer, förkortat PC – den person­­dator med Intel‑pro­cessor och operativ­­systemet PC‑DOS som IBM lanserade 1981. Sedan dess har den och dess efterföljare, trots att de har för­­ändrats till oigenkännelighet, förblivit in­­officiell branschstandard – se också IBM‑kompatibel och PC AT†. – Från 1987 använde IBM varumärket Personal System/2†, PS/2, för sina persondatorer, men åter­­gick i slutet av 1990‑talet till be­­teck­ningen IBM PC. – IBM slutade att tillverka persondatorer 2005 när PC‑divisionen såldes till Lenovo;
  3. – PC – på svenska: beteckning för dator som är av­sedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM‑kompatibel dator. (Bärbara datorer kan också vara PC.) På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en PC. På engelska kallas alla slags person­­datorer, alltså även Mac, för PC.

– Uttrycket personal computer an­vändes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole earth catalog†. Förkortningen PC uttyds också patch and crash”.

[it-historia] [persondatorer] [ändrad 24 januari 2020]