funktionstangent

tangent som har olika funktion i olika program. – Funktionstangenter är märkta F1 – F12. De brukar finnas i en rad ovanför siffertangenterna. Funktionstangenterna tilldelas funktioner av det program som är aktivt, men kan ibland också programmeras av användaren. De kan också ha förinställda funktioner, som reglering av ljudstyrka, som gäller om inte det aktiva programmet tilldelar dem andra funktioner. – På engelska: function key.

[användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 11 mars 2023]