dual-layer disc

(eller dual-layer disk) – tvåskiktsskiva, tvåskiktsdisk – optisk disk (DVD eller liknande) där data lagras i två skikt, vilket ger nästan dubbel lagringskapacitet. Lasern som spelar upp skivan kan ställas om så att den fokuserar antingen på det övre eller på det undre skiktet.

[optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]

DVD-RAM

ett avvecklat format för återskrivbara DVD, utvecklat av Panasonic. – Kännetecknades av att diskarna kunde återskrivas många gånger, enligt tillverkaren upp till 100 000 gånger. Diskarna skyddades av ett avtagbart plasthölje. Nackdelen med DVD‑RAM var att diskarna var dyra i inköp, bränningen gick långsamt och att de flesta DVD‑spelare inte kunde hantera formatet. (Se också RAM.) – DVD‑RAM lanserades 1996. 2019 meddelade Panasonic att tillverkningen av brännbara diskar för DVD‑RAM upphör.

[nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]

DVD

digital versatile disk, från början digital video diskoptisk disk med samma yttermått som en CD, men med mycket högre kapacitet. – DVD:er används för långfilmer och för datalagring. En DVD har plats för en långfilm. – DVD‑formatet utvecklades av Sony och introducerades i Japan 1996, i USA 1997 och i Europa 1998. Försäljningen av DVD har avtagit på 2010‑talet, dels på grund av det nyare formatet Blu‑ray disc, men framför allt på grund av distribution av video över internet. – En enkel DVD rymmer 4,7 gigabyte jämfört med 0,6 gigabyte på en CD. De flesta DVD lagrar dessutom data i två skikt på samma sida, och rymmer då 8,5 gigabyte. Man kan dessutom göra dubbelsidiga DVD, och då får man in 17 gigabyte på en disk, men sådana DVD förekommer sällan i praktiken. – DVD har tätare datalagring per ytenhet än CD och använder datakompression (MPEG-2). Spelare för DVD kan också spela CD, men en CD‑spelare kan inte spela DVD. – För att förhindra piratkopiering av långfilmer i DVD‑format är DVD krypterade med algoritmen CSS. – Inspelningsbara (”brännbara”) DVD‑format är bland andra DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW och DVD-RAM†. – Att spela in information på en DVD kallas för att bränna en DVD, mer formellt för att skriva till DVD:n. En DVD som kan raderas och brännas igen kallas för återskrivbar. – DVD‑formatet förvaltas av organisationen DVD Forum (länk, senast uppdaterad 2012). – Läs också om DVD‑for­matets efterföljare, Blu‑ray disc.

[dvd] [förkortningar på D] [optiska diskar] [videoteknik] [ändrad 21 februari 2018]