ROM

  1. – read-only memory – minne med innehåll som inte kan ändras. Datorn kan alltså bara läsa inne­hållet, inte skriva dit något nytt. Ett ROM är icke‑flyktigt och behåller alltså lagrad information även när strömmen stängs av. Benämningen ROM används främst om sådana minnen som finns i datorer för att lagra data och instruktioner som är nödvändiga för datorns funk­tion (se bootstrap), men också om optiska diskar som DVD‑ROM. – Det finns nyare typer av ROM som kan ändras, men bara med speciella förfaranden. – Jämför med RAM (random access memory);
  2. – tillägg till beteckning på optiska diskar: CD‑ROM och DVD‑ROM står för brännbara (inspelningsbara) optiska diskar, medan BD‑ROM däremot står för en Blu‑ray disc med förinspelat innehåll som inte kan ändras;
  3. – i överförd bemärkelse: ROM image, ofta bara ROM – kopia av ett spel, program eller operativsystem, avsett för installation. Denna användning av förkortningen ROM uppstod i datorspelsvärlden på den tiden när spelen ofta var lagrade i spelkonsolens ROM. För att man skulle kunna kopiera spelen utvecklades metoder för att dumpa innehållet i ett ROM. Med tiden har man börjat använda ROM om kopior av program som aldrig har fun­nits i ett ROM. Kopiorna kan ha laddats ner från nätet eller från en optisk disk. Speciellt vanligt är att förkortningen ROM används om alternativa ut­för­an­den av Android, till exempel OmniROM.

[förkortningar på R] [jargong] [minnen] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]