dual-layer disc

(eller dual-layer disk) – tvåskiktsskiva, tvåskiktsdisk – optisk disk (DVD eller liknande) där data lagras i två skikt, vilket ger nästan dubbel lagringskapacitet. Lasern som spelar upp skivan kan ställas om så att den fokuserar antingen på det övre eller på det undre skiktet.

[optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]