dvd-r

dvd för inspelning (bränning) utan möjlighet till radering och återskrivning. Bindestrecket i dvd-r kan tolkas som ett minustecken (jämför med dvd+r) och markerar att man bara kan bränna en gång: allt som ska vara med på dvd:n måste brännas i ett svep. Jämför med dvd-rw.