DVD-RAM

ett avvecklat format för återskrivbara DVD, utvecklat av Panasonic. – Kännetecknades av att diskarna kunde återskrivas många gånger, enligt tillverkaren upp till 100 000 gånger. Diskarna skyddades av ett avtagbart plasthölje. Nackdelen med DVD‑RAM var att diskarna var dyra i inköp, bränningen gick långsamt och att de flesta DVD‑spelare inte kunde hantera formatet. (Se också RAM.) – DVD‑RAM lanserades 1996. 2019 meddelade Panasonic att tillverkningen av brännbara diskar för DVD‑RAM upphör.

[nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 9 oktober 2019]