röstavtryck

inspelning av en persons röst, användbar för identifiering (till exempel genom att man jämför med personens röstprofil). – Ibland används röstavtryck och röstprofil som synonymer, men det är mer fruktbart att skilja på termerna. – På engelska: voiceprint.

[biometri] [ändrad 22 augusti 2019]

footprinting

inom it-säkerhet: kart­läggning av ett dator­nät som förberedelse till dataintrång. De vanliga knepen inom footprinting är inte olagliga: man använder offentliga uppgifter, teknisk utforskning via internet (se till exempel Shodan) och social manipulering (social engineering). – Förväxla inte footprinting med fingerprinting, på svenska signaturinsamling, som är något annat.

[it-säkerhet] [ändrad 11 april 2018]

clickprint

  1. – klickavtryck – mönster av webb­surfande som skiljer sig från person till person. Består av sådant som antalet sidor som besöks varje session, hur lång tid man ägnar åt varje sida, veckodag och klock­slag för besök på vissa sidor. (Jämför med hur man i signalspaning förr kunde identifiera individuella telegrafister genom deras ”handstil”.) – Enligt forskarna Balaji Padmanabhan (länk) och Catherine Yang (länk) kan klickavtryck användas för att med hög träffsäker­het identifiera individer. Se deras artikel ”Clickprints on the web” (pdf) från 2006;
  2. Clickprint – varumärke för ett amerikanskt företag som tillhandahåller webbaserade tryckeri­tjänster, se clickprint.com.

[personlig integritet] [webben] [ändrad 5 februari 2022]

röstprofil

upp­mätta röst­egen­skaper som gör det möjligt att identi­fi­era en persons röst med datorprogram för röstigenkänning. – På engelska: voice profile. – Ett röstavtryck är en inspelning av en röst, eventuellt användbar för identifiering genom att det jämförs med en röstprofil. – Se också profil.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 28 april 2021]

print

  1. – to print eller to print out – att skriva ut, att göra en utskrift. – Se också skriv­are. – Ordet print eller skriva ut an­vänds ibland, särskilt av programme­rare, också i be­ty­del­sen print to screen, alltså visa på bildskärmen, vilket är för­virr­ande för den som tror att ut­skrifter alltid görs på papper. – Printout – ut­skrift;
  2. – tryckta tidningar och tid­skrifter till skillnad från webb­tidningar;
  3. – se också 3d‑skrivare;
  4. – i ord som fingerprint: avtryck (fingeravtryck) – se print (tagg).

[skrivare] [ändrad 5 februari 2022]