print

  1. – to print eller to print out – att skriva ut, att göra en utskrift. – Se också skriv­are. – Ordet print eller skriva ut an­vänds ibland, särskilt av programme­rare, också i be­ty­del­sen print to screen, alltså visa på bildskärmen, vilket är för­virr­ande för den som tror att ut­skrifter alltid görs på papper. – Printout – ut­skrift;
  2. – tryckta tidningar och tid­skrifter till skillnad från webb­tidningar;
  3. – se också 3d‑skrivare;
  4. – i ord som fingerprint: avtryck (fingeravtryck) – se print (tagg).

[skrivare] [ändrad 5 februari 2022]