signaturinsamling

(device fingerprinting eller bara fingerprinting) – kartläggning av särskiljande egenskaper hos program, filer eller maskiner (signaturer) i identifieringssyfte. Används för att före­bygga och stoppa data­intrång och oönskade program. – Datavirus kan kännas igen på sin signatur. Även oskyldiga program som webbläsare har en individuell signatur eller profil, grundad på exakt vilken version det är, vilket operativsystem det arbetar mot (vilket bygge) och vilka insticksprogram och tillägg det har. Dessa egenskaper med­delas från webbläsaren när den anropar en webbserver. Det gör att man på serversidan med hög träffsäkerhet kan känna igen en viss webbläsare bland tusen­tals andra, även om användaren använder tekniker för att dölja varifrån anropet kommer. Men se Fraudfox. (För­växla inte fingerprinting med footprinting, som är något annat.)

[it-säkerhet] [webbläsare] [ändrad 9 november 2017]

Dagens ord: 2017-10-19