signaturinsamling

(device fingerprinting eller bara fingerprinting) – kartläggning av särskiljande egenskaper hos program, filer eller maskiner (signaturer) i identi­fieringssyfte. Används för att före­bygga och stoppa data­intrång och oönskade program. – Data­virus kan kännas igen på sin signatur. Även oskyldiga program som webb­läsare har en individuell signatur eller profil, grundad på exakt vilken version det är, vilket ope­ra­tiv­­system det arbetar mot (vilket bygge) och vilka insticks­program och tillägg det har. Dessa egen­skaper med­delas från webbläsaren när den anropar en webbserver. Det gör att man på server­sidan med hög träff­säker­het kan känna igen en viss webb­läsare bland tusen­tals andra, även om användaren använder tekniker för att dölja varifrån anropet kommer. Men se Fraudfox. (För­växla inte fingerprinting med foot­printing, som är något annat.)

[it-säkerhet] [webbläsare] [ändrad 9 november 2017]

Dagens ord: 2017-10-19