bevis på auktoritet

(proof of authority, PoA) – i blockkedje‑baserade nätverk: rätt för en medlem i nätverket att vara med och godkänna block och transaktioner därför att medlemmen är känd och betrodd i nätverket. – För att få bevis på auktoritet krävs först och främst att medlemmen har en känd och verifierad identitet. Det kan också krävas att den som vill erhålla bevis på auktoritet måste vara public notary (motsvarar delvis svenska notarius publicus), vilket i USA bland annat kan kräva att man klarar ett skriftligt prov. Det kan också ställas andra krav enligt principen att bevis på auktoritet ska vara svårt att få, men lätt att bli av med. Bevis på auktoritet utfärdas genom omröstning. – Block och transaktioner godkänns genom omröstning bland noder med bevis på auktoritet. En fördel med denna princip, jämfört med alternativen bevis på arbete, bevis på insats och proof-of-burn, är att omröstningarna blir svåra att manipulera. Den som har bevis på auktoritet riskerar också sitt personliga anseende och sin plats i nätverket genom att missbruka sin rätt. – Begreppet proof of authority formulerades först av Gavin Wood (gavwood.com), en av Ethereums grundare.  Läs mer i denna artikel och se poa.network.

[blockkedjor] [proof of] [26 mars 2018]

Telegram

en tjänst för snabbmeddelanden. – Från 2017 kan Telegram också användas för röstsamtal. All kommunikation krypteras. – Telegram startades 2013 av de ryska bröderna Pavel Durov och Nikolay Durov. Tjänsten uppges ha 170 miljoner användare (mars 2018). – I mars 2018 tillkännagavs att Telegram, som är registrerat på brittiska Jungfruöarna, skulle ha en initial coin offering (ICO), som företaget hoppades få in 2,6 miljarder dollar på. Men i maj 2018 meddelades att ICO:n ställdes in. Pengarna skulle användas för lansering av ett eget system baserat på en blockkedja, Telegram open network (TON). I det ingår ett betalningssystem och en kryptovaluta. ICO:n skulle, om den hade gått som förväntat, ha blivit den största ICO:n hittills. Men enligt obekräftade uppgifter i pressen har Telegram tillräckligt med pengar för att realisera TON utan en ICO. – I april 2018 beslöt ryska myndigheter att Telegrams meddelandetjänst skulle blockeras efter att företaget hade vägrat att lämna ut krypteringsnycklar (se artikel från Reuters). – Se telegram.org.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [meddelanden] [övervakning] [ändrad 24 augusti 2019]

blockbelöning

(block reward) – ett antal bitcoin som går till den som lägger ett nytt block till blockkedjan. – Att lägga ett block till blockkedjan innebär att ett antal nya betalningar bekräftas som giltiga och kan ses och kontrolleras av alla i bitcoinnätverket. Detta förutsätter en komplicerad matematisk beräkning. Beräkningarna blir svårare och svårare med tiden, samtidigt som antalet bitcoin som genereras blir färre per tidsenhet. Dessutom blir det fler och fler så kallade grävare (eller brytare) som tävlar om blockbelöningarna, men bara en av dem kan få belöningen för varje block. Det har lett till att grävarna skaffar allt mer kraftfulla datorsystem, så kallade grävardatorer, för att ha en chans att lösa problemet först. Blockbelöningen var från början 50 bitcoin, men den halveras varje gång som 210 000 block har lagts till blockkedjan. Belöningen är 6,25 bitcoin sedan maj 2020. Blockbelöningen kan ses som en kompensation för att grävaren har ställt sin datorkapacitet till bitcoinnätverkets förfogande. – Andra kryptovalutor har liknande system, ofta utvecklade för att vara mindre tidskrävande än det som används i bitcoin. – Se bevis på arbete (proof of work).

[blockkedjor] [kryptovalutor] [ändrad 13 september 2020]

Tron Dogs

Tecknad gul fet hund, sittande, sedd rakt framifrån, med svarta öronspetsar och några röda fläckar.
En tronhund.

ett försvunnet blockkedje-baserat spel där man födde upp digitala hundar på internet. – Det betraktas av många före detta användare som en bluff. Tron Dogs var knutet till nätverket Tron.  – Hundarna kunde ”para sig” med varandra: en genetisk algoritm gjorde att avkomman fick en blandning av föräldrarnas egenskaper. Alla Tron Dogs blev därför olika (med reservation för matematiskt osannolika sammanträffanden). Hundarna kunde säljas och köpas på en marknadsplats. – Spelet debuterade i början av 2018. Hundarnas identitet, egenskaper, stamtavla och ägare sparades i en distribuerad liggare som gjorde det praktiskt taget omöjligt att manipulera uppgifterna. (Se också icke-fungibla objekt.) I slutet av 2018 blev det svårt för deltagare (”uppfödare”) att få kontakt med nätverket och att få ut sina insatta pengar. Därefter tycks verksamheten ha upphört. – Se trondogs.com. –Jämför med CryptoKitties.

[blockkedjor] [djur] [försvunnet] [spel] [ändrad 17 september 2021]

proof-of-burn

(”bevis på bränning”, ”bevis på uppeldning”) – krav på att den som vill ha tillgång till en viss tjänst eller resurs i ett blockkedje-baserat nätverk först ska förstöra ett visst belopp i kryptovaluta. Beloppet ska skickas till ett konto som ingen har tillgång till, och överföringen ska dokumenteras. – Proof-of‑burn är ett av flera sätt att kräva en prestation av den som begär en tjänst eller tillgång till en resurs. Det görs för att försvåra missbruk och attacker. Jämför med bevis på arbete, proof-of-work, bevis på auktoritet, proof‑of‑authority, och bevis på insats, proof-of-stake. – Kravet på att beloppet ska brännas förekommer i nystartade nätverk. Den som vill vara med måste göra en uppoffring, men ingen av initiativtagarna eller någon annan ska tjäna på det: därför ska pengarna förstöras. Detta anses öka tilltron till nätverket.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [ändrad 26 mars 2018]