bevis på insats

(proof-of-stake, PoS) – ett sätt att nå konsensus om en transaktion bland deltagarna i en blockkedja och att utse den deltagare som ska få blockbelöningen. – Bevis på insats är ett alternativ till bevis på arbete (proof‑of‑work, PoW), bevis på auktoritet (proof‑of‑authority, PoA) och proof‑of‑burn. I bevis på insats avgörs deltagarens rätt att delta i bekräftandet av transaktioner och att få blockbelöningen av faktorer som:

  • – hur mycket av den aktuella kryptovalutan (eller annan tillgång) som hon redan har;
  • – hur länge hon har varit med i systemet;
  • – hur länge sedan hon gjorde en transaktion med någon av sina tillgångar.

– Bakgrund: Både bevis på insats och bevis på arbete är till för att det inte ska vara enkelt att ta över och manipulera en blockkedja, till exempel genom att ansluta ett stort antal datorer i nätverket. (Jämför med att ”kuppa” i en förening genom att ansluta många nya, tidigare okända, medlemmar som röstar som kupparen vill.) – Motmedlet bevis på arbete, som används i bland annat bitcoin, går ut på att deltagande datorer måste utföra omfattande beräkningar (”gräva” eller ”bryta”) för att ha chans att få blockbelöningen, i det här fallet att bli ägare till nya bitcoin. En nackdel med det är att beräkningarna för grävning av nya bitcoin har blivit mycket krävande, och därför 2018 globalt beräknas dra lika mycket elektricitet som ett mindre land. Det har i praktiken blivit omöjligt att gräva bitcoin utan att investera i ett dyrt specialbyggt datorsystem (grävardatorer). – Alternativet bevis på insats har utvecklats för att kräva mindre resurser. Från början utgick man från hur mycket av systemets kryptovaluta (eller annan tillgång) som deltagarna hade, men man insåg snart att det skulle leda till att den rikaste deltagaren bara skulle bli rikare och rikare. Man har därför vägt in andra faktorer, som att gynna deltagare som har varit med länge och att ge företräde till deltagare som inte har gjort transaktioner på länge. Syftet är att ge alla deltagare en chans och att samtidigt göra det svårt för utomstående att ta över nätverket.

[blockkedjor] [proof of] [ändrad 9 oktober 2018]