51-procentsattack

möjlig attack mot ett blockkedje-baserat nätverk (som bitcoin). – 51‑procentsattacker går till så att angriparen ansluter sig till nätverket och sedan på något sätt ser till att förfoga över mer än hälften av nätverkets beräkningskapacitet. Angriparen kan då rösta igenom en ändring av informationen i nätverket eller blockera transaktioner genom att vägra godkänna dem. (I själva verket är detta teoretiskt möjligt även om angriparen disponerar mindre än hälften av beräkningskapaciteten, men det är matematiskt osannolikt.) En 51‑procentsattack kan i praktiken bara påverka de senast skapade blocken i en blockkedja. – Bitcoin har hittills inte drabbats av någon 51‑procentsattack, men ett par andra, mindre kända, kryptovalutor har drabbats. – Säkerhetsåtgärden bevis på insats (proof of stake, PoS) försvårar 51‑procentsattacker. – På engelska: 51 percent attack.

[blockkedjor] [10 januari 2018]

bevis på insats

(proof-of-stake, PoS) – ett sätt att nå konsensus om en transaktion bland deltagarna i en blockkedja och att utse den deltagare som ska få blockbelöningen. – Bevis på insats är ett alternativ till bevis på arbete (proof‑of‑work, PoW), bevis på auktoritet (proof‑of‑authority, PoA) och proof‑of‑burn. I bevis på insats avgörs deltagarens rätt att delta i bekräftandet av transaktioner och att få blockbelöningen av faktorer som:

  • – hur mycket av den aktuella kryptovalutan (eller annan tillgång) som hon redan har;
  • – hur länge hon har varit med i systemet;
  • – hur länge sedan hon gjorde en transaktion med någon av sina tillgångar.

– Bakgrund: Både bevis på insats och bevis på arbete är till för att det inte ska vara enkelt att ta över och manipulera en blockkedja, till exempel genom att ansluta ett stort antal datorer i nätverket. (Jämför med att ”kuppa” i en förening genom att ansluta många nya, tidigare okända, medlemmar som röstar som kupparen vill.) – Motmedlet bevis på arbete, som används i bland annat bitcoin, går ut på att deltagande datorer måste utföra omfattande beräkningar (”gräva” eller ”bryta”) för att ha chans att få blockbelöningen, i det här fallet att bli ägare till nya bitcoin. En nackdel med det är att beräkningarna för grävning av nya bitcoin har blivit mycket krävande, och därför 2018 globalt beräknas dra lika mycket elektricitet som ett mindre land. Det har i praktiken blivit omöjligt att gräva bitcoin utan att investera i ett dyrt specialbyggt datorsystem (grävardatorer). – Alternativet bevis på insats har utvecklats för att kräva mindre resurser. Från början utgick man från hur mycket av systemets kryptovaluta (eller annan tillgång) som deltagarna hade, men man insåg snart att det skulle leda till att den rikaste deltagaren bara skulle bli rikare och rikare. Man har därför vägt in andra faktorer, som att gynna deltagare som har varit med länge och att ge företräde till deltagare som inte har gjort transaktioner på länge. Syftet är att ge alla deltagare en chans och att samtidigt göra det svårt för utomstående att ta över nätverket.

[blockkedjor] [proof of] [ändrad 9 oktober 2018]

CryptoKitties

Tecknad katt, fet, sittande, mörkgul med ljusgula fläckar och stora runda ögon.ett blockkedje-baserat spel på internet där man föder upp digitala katter. – Katterna kan para sig med varandra: en genetisk algoritm gör att avkomman får en blandning av föräldrarnas egenskaper. Alla cryptokitties blir därför olika (med reservation för matematiskt osannolika sammanträffanden). – Se icke-fungibla objekt (non-fungible tokens, NFT). – Katterna kan säljas och köpas på en marknadsplats. I september 2018 såldes en cryptokitty för motsvarande 164 000 dollar. – Spelet, som debuterade i november 2017, är utvecklat med Ethereum, en utvecklingsplattform för blockkedjebaserade applikationer. Katternas identitet, egenskaper, stamtavla och ägare sparas i en distribuerad liggare som gör det praktiskt taget omöjligt att manipulera uppgifterna. – Se cryptokitties.co. – Läs också om Tron Dogs†.

[blockkedjor] [djur] [spel] [ändrad 17 september 2021]

we.trade

ett konsortium som ska använda distribuerade liggare (blockkedjor) i eko­no­miska transaktioner. Målgruppen är små och medelstora företag. we.trade använder tekniken Hyperledger fabric (hyperledger.org), utvecklad av Linux Foundation, i ett utförande från IBM. Konsortiet, som grundades i januari 2017, består i december 2017 av nio europeiska banker, däribland Nordea (se press­med­del­ande) samt IBM. we.trade hette först Digital trade chain, men namnet ändrades i oktober 2017. – Se we‑trade.com.

[betalningar] [blockkedjor] [organisationer] [5 december 2017]

bevis på arbete

(proof-of-work, PoW) – krav på att en dator som begär tillgång till en resurs i ett it‑system först ska utföra en bestämd beräkning. – Bevis på arbete är ett sätt att försvåra data­intrång och andra attacker, och det kan också användas mot spam. I blockkedje‑baserade system som bitcoin används bevis på arbete som ett sätt att avgöra vem som ska få blockbelöningen – se också bevis på insats (proof-of-stake, PoS), bevis på auktoritet (proof-of-authority, PoA) och proof‑of‑burn. – Beräk­ningen ska vara måttligt svår att utföra (utom i blockkedjor, där den blir svårare och svårare med tiden), eftersom även datorer med legitima ärenden ska ha möjlighet att utföra den på rimlig tid. En angripare som en spammare kommer däremot troligen att strunta i beräkningen och helt enkelt hoppa över den aktuella mottagaren; för en angripare som gör en DDoS-attack blir det sammanlagt många beräkningar, vilket kan göra attacken alltför resurskrävande och långsam. – Skillnaden mot robotfilter (captcha) är att bevis på arbete utförs automatiskt av en dator, medan ett robotfilter är en uppgift som ska lösas av en människa.

[blockkedjor] [it-säkerhet] [proof of] [ändrad 19 november 2021]