bevis på auktoritet

(proof of authority, PoA) – i blockkedje‑baserade nätverk: rätt för en medlem i nätverket att vara med och godkänna block och transaktioner därför att medlemmen är känd och betrodd i nätverket. – För att få bevis på auktoritet krävs först och främst att medlemmen har en känd och verifierad identitet. Det kan också krävas att den som vill erhålla bevis på auktoritet måste vara public notary (motsvarar delvis svenska notarius publicus), vilket i USA bland annat kan kräva att man klarar ett skriftligt prov. Det kan också ställas andra krav enligt principen att bevis på auktoritet ska vara svårt att få, men lätt att bli av med. Bevis på auktoritet utfärdas genom omröstning. – Block och transaktioner godkänns genom omröstning bland noder med bevis på auktoritet. En fördel med denna princip, jämfört med alternativen bevis på arbete, bevis på insats och proof-of-burn, är att omröstningarna blir svåra att manipulera. Den som har bevis på auktoritet riskerar också sitt personliga anseende och sin plats i nätverket genom att missbruka sin rätt. – Begreppet proof of authority formulerades först av Gavin Wood (gavwood.com), en av Ethereums grundare.  Läs mer i denna artikel och se poa.network.

[blockkedjor] [proof of] [26 mars 2018]

Dagens ord: 2018-05-02