UT1

den internationella tidsskalan för astronomisk tid. – UT1 anpassar se­kund­ernas längd till dygnets längd så att det alltid går exakt 24⨯60⨯60 se­kund­er på ett dygn. Det blir inga skottsekunder med UT1 (där­emot med en annan tids­skala, UTC). – UT1 fast­ställs av organisationen IERS. – Läs mer under tids­­skala.

[förkortningar på U] [tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]

UTF

Unicode transforma­tion format – ett sätt att repre­sen­tera tecken som finns i Unicode så att det passar datorer. Det finns tre varianter av UTF, nämligen UTF‑8, UTF‑16 och UTF‑32. De är lik­värdiga i den be­ty­del­sen att man kan kon­vertera en tecken­serie som kodats i en UTF till en annan UTF utan att tecknen för­ändras. Skill­naden är teknisk. – Se Unicodes webb­sidor: länk.

[förkortningar på U] [tecken] [ändrad 6 december 2019]