uCPE

universal customer premises equipmentservrar av standardtyp som ersätter specialiserad nätverksutrustning som routrar och switchar, och som inte behöver hjälp av en central styrenhet för att fungera. Det är en vidareutveckling av vCPE. Skillnaden är att med vCPE behövs en central styrenhet som skickar instruktioner till servrarna, medan uCPE‑servrar klarar sig själva. De måste därför vara mer kraftfulla än vCPE‑servrar. – Läs också om mjukvarudefinierade nätverk och NFV.

[förkortningar på U] [nätverk] [21 januari 2019]

U2F

Universal 2nd factor – system för inloggning med tvåfaktorsautentisering. U2F har utvecklats av Fido Alliance. – För att använda U2F måste man ha ett USB‑minne med U2F:s program för autentisering. När man ska logga in på en tjänst som använder U2F måste man sätta in USB‑minnet i datorn. För att aktivera USB‑minnet måste man slå in ett PIN. Man måste också logga in på tjänsten på vanligt sätt med användarnamn och lösenord. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på Fido Alliances webbsidor (länk). – Se också UAF.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]