UEBA

user and entity behavior analytics – användar- och enhetsbeteendeanalys. Det är en komponent i it‑säkerhet där anslutna användare och enheters beteende granskas, jämförs och analyseras för att man ska kunna upptäcka avvikande och misstänkt beteende.

[förkortningar på U] [it-säkerhet] [6 mars 2019]

uCPE

universal customer premises equipmentservrar av standardtyp som ersätter specialiserad nätverksutrustning som routrar och switchar, och som inte behöver hjälp av en central styrenhet för att fungera. Det är en vidareutveckling av vCPE. Skillnaden är att med vCPE behövs en central styrenhet som skickar instruktioner till servrarna, medan uCPE‑servrar klarar sig själva. De måste därför vara mer kraftfulla än vCPE‑servrar. De brukar också hantera datalagring. – Läs också om mjukvarudefinierade nätverk och NFV.

[förkortningar på U] [nätverk] [ändrad 21 oktober 2020]