plug and play

det att man kan ansluta tillbehör till en dator och att de då fungerar direkt. Datorn känner igen tillbehöret och gör de rätta inställningarna automatiskt. Kallas dock ibland för plug-and-pray. – Plug and Play, för­kortat PnP (plug’n’play), är också varumärke för Microsofts version av denna funktion för Windows 95† och senare operativsystem, se denna länk. (Microsoft var inte först, Apple hade samma funktion för Macintosh tidigare.) Plug and Play har till stor del efterträtts av Universal plug and play (UPnP).

[konfigurering] [ändrad 7 juni 2017]