UT1

den internationella tidsskalan för astronomisk tid. – UT1 anpassar sekundernas längd till dygnets längd så att det alltid går exakt 24⨯60⨯60 sekund­er på ett dygn. Det blir inga skottsekunder med UT1 (där­emot med en annan tids­skala, UTC). – UT1 fast­ställs av organisationen IERS. – Läs mer under tids­­skala.

[förkortningar på U] [tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]