kedjekoppling

(daisy chaining) – sammankoppling av datorer och tillbehör i serie: A kopplas till B, som kopplas till C, som kopplas till D, och så vidare i en kedja. Signalerna är kodade så att de hamnar där de ska, även om de måste passera genom en eller flera andra enheter. En digitalkamera kan alltså kopplas till ett tangentbord som är kopplat till en bild­skärm, som i sin tur är kopplad till en hård­disk; kameran kan då skicka bilder till hårddisken. USB är gjort för kedje­koppling. – Det ameri­kan­ska uttrycket to daisy chain syftar på bruket att fläta ihop tusenskönor, daisies, i långa kedjor.

[sammankoppling] [ändrad 1 mars 2018]