skottsekund

extra sekund som läggs till vid behov för att jämna ut skillnaden mellan den internationella stan­dard­tiden (UTC) och astronomisk tid (UT1). – Se tids­skala. – Skott­sekunden läggs till i tidsskalan för stan­dard­tid, UTC. – Skill­naden mellan UTC och UT1 uppstår därför att UTC räknar sekunderna i takt med atomur, som inte tar hänsyn till jordens rotation, medan UT1 däremot utgår från jordens rotation, som varierar lite år från år. Skill­naden är omärklig för de flesta praktiska ända­mål, men om skill­naden får ackumuleras så växer den med åren. För att skillnaden inte ska bli för stor lägger man ibland till en extra sekund, en skottsekund. Regeln är att skill­naden mellan UTC och UT1 aldrig får bli större än 0,9 sekunder, men man brukar lägga till skottsekunden redan när skillnaden är 0,6 sekunder. Det är orga­nisa­tionen IERS som bestämmer när det ska läggas till en skott­sekund. – När man lägger till en skott­sekund sker det sekunden före mid­natt vid ny­års­natten eller natten mellan juni och juli. (Det finns också möjlighet att lägga till en skott­sekund mellan mars och april eller mellan september och oktober, men det har hittills inte gjorts.) Sedan skott­sekunder infördes 1972 har det tillförts 27 skott­sekunder (maj 2017). – Det har hänt att it‑system har krånglat när det har varit skottsekund: de flesta it‑system är nämligen pro­gram­me­rade för 60 sekunder i minuten utan undantag. Så om man syn­kroni­serar en funktion som har skott­sekunder med en funktion som inte räknar med skott­sekunder kan det uppstå pro­blem. Det kan jämföras med att försöka synka en kalender­upp­gift för den 29 februari ett skottår med en kalender som av någon anledning inte innehåller den 29 februari. I princip kan det också bli negativa skott­sekunder, alltså att man tar bort en sekund, men det har hittills aldrig hänt. – Den senaste skott­sekunden lades till vid mid­natt mellan den 31 december 2016 och 1 januari 2017.

[tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]

Dagens ord: 2016-12-31