tidsskala

(time scale) – standard för tidsangivelser. En tids­skala anger hur klockor ska ställas in, sekund för sekund, och exakt när växlingen ska ske från en sekund till nästa. Det sker med en nog­grann­het på mindre än en miljon­dels sekund. – Den officiella svenska tids­skalan är UTC (SP), som är en tillämpning av UTC, se här nedanför. – Det finns två huvudsakliga sätt att mäta tiden, och det finns tre internationella tids­skalor. De konkurrerar inte med varandra, utan är till för olika ändamål. – De två sätten att mäta tid är astronomisk tid och atom­tid:

  • Astro­nomisk tid är den tid­mätning som har använts historiskt: klockan är 12 när solen står högst på himlen. Problemet med astronomisk tid är att dygnets längd varierar lite grann. Timmar, minuter, sekunder och dygn blir därför inte exakt lika långa varje år.
  • Atomtid beräknas däremot med atomur, som ger sekundens längd, så som den definieras i det internationella måttenhetssystemet (SI‑standarden), med hög exakthet.

– Pro­blemet är att atom­tids­sekunder alltid är exakt lika långa, medan astronomiska sekunder inte är det (eftersom dygnets längd varierar lite). Efter några år blir det en märkbar skillnad. Det har lett till att det finns tre tids­skalor som är i allmänt bruk. Skillnaderna mellan dem är inte märkbara för de flesta av oss, men de är viktiga när det krävs hög precision i tidmätning:

  • – TAI är den grundläggande tidsskalan. Den ger atomtid som genomsnittet av tidsangivelserna från 200 atomur. TAI togs i bruk 1972, och förkortningen står för Temps atomique international, internationell atomtid. TAI räknar sekunder som beräknas enligt SI‑standarden, och tar ingen hänsyn till dygnets eller årets längd. Det har lett till att TAI sedan 2012 ligger 35 sekunder före astronomisk tid. TAI används alltså inte för att ställa klockor, utan som grund för tidsskalan UTC, se här nedanför;
  • – UT1 är tidsskalan för astronomisk tid. Den används för astronomi och navigering med höga krav på precision. UT1 anpassar sekundens längd så att det alltid går exakt 24⨯60⨯60 sekunder på ett dygn. Och enligt UT1 är klockan alltid exakt tolv när solen står högst på himlen vid Greenwichobservatoriet utan­för London. (I själva verket används andra, mer precisa metoder än att mäta sol­höjden för att beräkna tolvslaget – det kan ju vara mulet);
  • – UTC är den tidsskala som används i de flesta officiella sammanhang, till exempel av Fröken Ur (länk) och för tid­givning till datorer. UTC kan ses som efter­följaren till det som förr kallades för Greenwich­tid. Det är en kompromiss mellan atom­tid och astro­nomisk tid. Sekundens längd i UTC är exakt samma som i atomtid, alltså samma som i TAI. Men för att tiden inte ska avvika för mycket från astronomisk tid (UT1) lägger man då och då till en skott­sekund. Den svenska tillämpningen av UTC är UTC (SP). UTC är också basen för GPS‑satelliternas tid, GPST. – På engelskt militärspråk kallas UTC ibland för zulu time efter zulu för nollmeridi­anen. – Se också internettid.

– Notera att skillnaderna i lokal tid i olika länder, till exempel mellan Sverige och Finland, inte har med tidsskalor att göra. Det är bara en enkel omräkning. Omställning till och från sommar­tid har inte heller med tidsskalor att göra.

[tidmätning] [ändrad 9 december 2019]

Dagens ord: 2015-02-20